Sokolský atletický trojboj nejmadšího žactva Článek pro Medlánecký zpravodaj 6/2010

Sokolský atletický trojboj nejmadšího žactva  Článek pro Medlánecký zpravodaj 6/2010

 

Článek pro Medlánecký zpravodaj - červen 2010
 
Nejmladší žactvo z Medlánek na atletickém trojboji!
 
Dne 22. května Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka uspořádala závody nejmadšího žactva v lehké atletice. Závody se konaly na ZŠ Vejrostova v Brně - Bystrci.
Závodit také dorazil početný tým rodičů s dětmi ze Sokola - Medlánek v čele se zasloužilou Mistryní sportu  Doc. Hanou Bubníkovou. Soutěžilo se ve třech disciplínách,
v běhu, skoku a hodu. Výkony nejmladších dětí byly mimořádné! Soutěžily ročníky 2009-2004 a starší. Dobrovolně vypomáhající rodiče na stanovištích i instruktoři se při měření a zapisování
výkonů pekelně soustředili a patří jim velké díky za bezproblémovou organizaci. Dopoledne plné sportu a zábavy bylo ukončeno nástupem, kde byli všichni malí sportovci a sportovnkyně odměněni
diplomem a perníkovou medailí. Pak už jen na závěr zahřmělo sokolské "Nazdar! " a na viděnou na dalších sportovních akcích.
 
foto a text Hana Pumprlová